• Imprimeix

Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020 i Pla de Seguretat Viària 2014-2016

Cos de l'article

Aquest 2014 el Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Pla Estratègic de Seguretat Viària (PESV) 2014-2020 i el Pla de Seguretat Viària 2014-2016, impulsats pel Servei Català de Trànsit, juntament amb la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària.

L’objectiu principal del PESV 2014-2020, aprovat el passat 14 de gener, és la reducció del nombre de morts en accidents de trànsit en un 50% respecte del 2010 i també fixa la reducció del nombre de ferits greus amb seqüeles de per vida en un 40%, sempre en l’horitzó 2020, tal com estableix la Unió Europea (UE).

El Pla Estratègic, un document marc pioner a Catalunya, es basa en cinc eixos fonamentals sobre els quals s’estructuren els objectius i el model de seguretat viària al qual s’aspira, així com les línies estratègiques i els projectes tractors que s’implementaran:

 1. L’educació, formació i conscienciació
 2. El pensament global i l’actuació local
 3. La innovació i tecnologia al servei de la mobilitat
 4. La col·laboració interdepartamental i la responsabilitat compartida entre tots els agents públics i privats
 5. La millora de la seguretat viària dels usuaris més vulnerables i el control de les principals conductes de risc

El PSV 2014-2016, també aprovat pel Govern el passat 29 d’abril, constitueix la primera concreció del Pla estratègic 2014-2020, i, en consonància amb aquest, representa un primer pas en l’objectiu de donar compliment a les fites de la UE per a l’any 2020.

En l’elaboració del PSV 2014-2016 hi ha participat agents públics i privats i representa un exemple de coresponsabilitat en matèria de seguretat viària. Aquest Pla preveu una sèrie d’objectius específics per a diferents col·lectius d’usuaris de reducció de la sinistralitat viària, en relació amb l’any 2010, de:

 • 24% de ferits greus amb seqüeles per a tota la vida
 • 36% del nombre d'infants morts
 • 12% del nombre de morts i ferits greus en motoristes
 • 18% del nombre de morts per atropellament
 • 12% del nombre de morts i ferits greus in missioni in itinere
 • 6% del nombre de morts en gent gran
 • I promoure l'ús de la bicicleta sense que n’augmenti l'accidentalitat

Data d'actualització:  05.05.2014