• Imprimeix

El Servei

Benvinguda del director

Benvinguda del director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau, al web corporatiu de l'organisme.

Presentació

Presentació del Servei Català de Trànsit.

Òrgans col·legiats

El Servei Català de Trànsit exerceix la secretaria dels òrgans col·legials i dóna suport organitzatiu, tècnic i administratiu per al seu funcionament.

Normativa

Recull de les normes principals en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, així com de les modificacions posteriors.

Congressos i Jornades

El Servei Català de Trànsit promou, mitjançant l'organització de jornades i congressos, la difusió i l'intercanvi d'experiències en l'àmbit de la seguretat viària i la mobilitat.

Oficines

Adreces i telèfons del Servei Català de Trànsit.

Premsa i comunicació

L'Oficina de Premsa i Comunicació del Servei Català de Trànsit és la unitat responsable de gestionar qualsevol  petició realitzada pels mitjans de comunicació relacionada amb qualsevol dels aspectes de mobilitat, de seguretat viària i de gestió del trànsit a Catalunya. Però també s'encarrega de planificar, dissenyar i coordinar totes les accions comunicatives dirigides al gran públic o a públics específics.En aquest apartat trobareu les convocatòries, les notes i els dossiers de premsa, així com les campanyes publicitàries i les accions divulgatives dutes a terme per l'SCT. També la revista InfoTrànsit, que s'edita trimestralment.