• Imprimeix

1a Jornada de Policies de Trànsit (26/03/2009)

 

09:00  Acreditació.
09:15  Inauguració de la Jornada.
  Benvinguda:
  Sr. Josep Pérez Moya. Director del Servei Català de Trànsit.
  Sr. Carlos González Zorrilla. Director de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
09:30  Sessió I:
  Moderador : Josep Pérez Moya (SCT)
  Conferència: La interferència de les drogues en el comportament viari.
 
 • Ricard Blasco, (PDF), Dr. en Psicologia. Professor de la Universitat de Barcelona (UB)
  Conferència: La perspectiva jurídica.
 
 • Francisco González Maillo, (PDF), Magistrat. Jutjat d’Instrucció núm. 11 de Barcelona
 • Helena Mª Prieto, (PDF1PDF2), Fiscal. Unidad de Apoyo al Fiscal General del Estado
 • Susana Díaz, (PDF), Cap del Servei d’Assessorament, Organització i Recursos Humans del Servei Català de Trànsit
  Torn obert de paraules.
11:15  Pausa – cafè.
11:45  Moderador: Xavier Almirall García (SCT)
  Conferència: Ús de drogues, trànsit i salut a Catalunya.
 
 • Josep Maria Suelves Joanxich,(PDF), Unitat de Coordinació i Direcció General de Salut Pública
  Conferència: Procediment de detecció i prova.
 
 • Francesc Cermerón, (PDF), Sotsinspector de l’Àrea Central d’Investigació d’Accidents de la Divisió de Trànsit dels Mossos d’Esquadra
  Conferència: Experiència en el control de drogues a Catalunya.
 
 • Manuel Haro, (PDF, Video1, Video2), Sotsinspector Cap de la Unitat d’Accidents de la G.U. de Barcelona
 • Sergi Pla, (PDF), Intendent cap de la Divisió de Trànsit dels Mossos d’Esquadra
  Torn obert de paraules.
14:00  Dinar a les instal·lacions de l’ISPC.
15:30  Sessió II:
  Moderador: Sergi Pla Simón (CME)
  Conferència: La perspectiva científica.
 
 • Dra. Cecilia Jiménez, (PDF), Instituto de Microelectrònica de Barcelona (CSIC).
 • Agustí Mora,(PDF), Responsable de toxicologia forense de l’IMLC
  Conferència: Detecció de drogues en conducció a Europa.
 
 • Hans-Jürgen Maurer, (PDF), Direcció de la Policia territorial de Saarbrücken (Alemanya).
 • Lionel Deleu, (PDF), Responsable del projecte DRUID a Bèlgica
  Torn obert de paraules.
17:30  Conclusions i cloenda.
  Sr. Josep Pérez Moya.

Programa de la 1a Jornada de Policies de Trànsit Drogues i conducció.

Data d'actualització:  30.06.2010