• Imprimeix

II Jornada de Publicitat i Seguretat Viària (15 /12/2005)

El Servei Català de Trànsit va organitzar el 15 de desembre de 2005 la II Jornada de Publicitat i Seguretat Viària, un acte que pretenia ser la continuació del treball endegat dos anys abans quan es va dur a terme un primer fòrum on es van intercanviar opinions i punts de vista sobre la publicitat al servei de la seguretat viària.

L’objectiu de la II edició de la Jornada de Publicitat i Seguretat Viària va ser analitzar allò que cal tenir en compte a l'hora de fer una campanya de seguretat viària, quin és el missatge que pot incidir en la consciència de la ciutadania en quan a la modificació de les seves actituds i comportaments i analitzar també quines són les tendències a nivell internacional en aquesta matèria.

En aquest sentit, dins el marc d'aquesta Jornada, el Servei Català de Trànsit va presentar un estudi que va realitzar sobre les tendències publicitàries a nivell internacional sobre seguretat viària.

Data d'actualització:  20.08.2010