• Imprimeix

Jornada “10 anys de Plans Locals de Seguretat Viària a Catalunya” (16/02/2017)

Ara ja fa 10 anys, el Servei Català de Trànsit va iniciar una línia de suport als ajuntaments. Els Plans Locals de Seguretat Viària són la plasmació d’aquest suport de l’SCT als municipis, una assistència tècnica feta a mida per a cada localitat, per millorar la mobilitat segura en l’àmbit urbà.

Durant aquest temps,  la col·laboració amb els municipis ha esdevingut un compromís essencial. Fruit d’aquesta col·laboració, 229 municipis disposen de pla local de seguretat viària, arribant  al 89% de la població de Catalunya

Així mateix, la sinistralitat viària en zona urbana presenta problemàtiques viàries diferents a la de la zona interurbana, que cal afrontar amb mesures més concretes. En aquest sentit, l’SCT continua apostant per la col·laboració amb els ajuntaments per avançar en seguretat viària, amb diferents línies de suport als municipis. Entre elles, la possibilitat de realitzar anàlisis de problemàtiques concretes en matèria de mobilitat en el món local.

La jornada pretén ser un espai comú per compartir experiències i bones pràctiques locals per millorar la seguretat viària i reduir els accidents de trànsit. Alhora es presenta una anàlisi dels primers 77 plans locals de seguretat viària ja avaluats, amb l’objectiu de determinar l’aplicació d’aquests plans i la reducció de la sinistralitat viària.

Data d'actualització:  02.02.2017