• Imprimeix

Normativa

Recull de les normes principals en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, així com de les modificacions posteriors.

Consulta de normativa

En aquest apartat, a través d'un cercador, podreu consultar fàcilment la normativa vigent en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, i conèixer les sancions que comporta l'incompliment.