• Imprimeix

Legislació complementària en matèria de seguretat viària

Assegurança obligatòria de responsabilitat civil en la circulació de vehicles de motor

  • Reial decret legislatiu 8/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor BOE núm. 267, de 5 de novembre de 2004 --> Versió consolidada.

Procediment sancionador