• Imprimeix

Legislació genèrica sobre seguretat viària

Modificacions més importants:

Llei 17/2005, de 19 de juliol, per la qual es regula el permís i la llicència de conducció per punts i es modifica el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. BOE núm. 172, de 20 de juliol de 2005.

Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el text articulat de la Llei de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovada pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora. BOE núm. 283, de 24 de novembre de 2009. Versió en català.

Llei 6/2014, de 7 d’abril, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març. BOE núm. 85, de 8 d'abril de 2014.

 
  • Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel que s’aprova el Reglament general de conductors. BOE núm. 138, de 8 de juny de 2009 --> Versió consolidada.

Modificacions:

Reial Decret 1055/2015, de 20 de novembre, pel qual es modifica el Reglament General de Conductors, aprovat pel Reial Decret 818/2009, de 8 de maig. BOE núm. 279 de 21 de novembre de 2015.

 

Data d'actualització:  23.11.2015