• Imprimeix

Normativa sobre organització i competències

Normativa sobre el Servei Català de Trànsit

 

  • Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit (DOGC núm. 2548, de 31 de desembre de 1997) --> Versió consolidada.
  • Decret 102/1998, de 15 d'abril, de desenvolupament de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària (DOGC núm. 2630, de 30 d’abril de 1998) --> Versió consolidada.