• Imprimeix

Òrgans col·legiats

Òrgans col·legiats

Comitè de Direcció del Trànsit Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària gt1 gt12 gt21 gt31 gt32 gt36 gt gtmotos gtseguretat


La composició, les funcions i el funcionament de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària i de la Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària les determina explícitament el
Decret 102/1998, de 15 d’abril, de desenvolupament de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de Trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària.    

Pujar

Administracions que participen al GT1, d’Elaboració i Seguiment del Pla Català de Seguretat Viària de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària

 •            Servei Català de Trànsit
 •            Direcció General de Protecció Civil
 •            Subdirecció General d'Ordenació curricular
 •            Direcció General de Carreteres
 •            Subdirecció General de Seguretat Industrial
 •            Direcció General de Qualitat Ambiental
 •            Departament de Salut
 •            Direcció General de la Policia

Pujar

Relació d’administracions i entitats que participen al Grup de Treball GT12, de Directrius Tècniques i Reglamentació de Mitjans Tècnics a les Policies de Trànsit de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària  

 •            Ajuntament d'Igualada
 •            Servei Català de Trànsit
 •            Direcció General de la Policia
 •            Associació Catalana de Municipis i Comarques
 •            Federació de Municipis de Catalunya
 •            Guàrdia Urbana de Barcelona
 •            Departament d’Interior

Pujar

Relació d’administracions i entitats que participen al Grup de Treball GT21, de Desenvolupament dels Dissenys Curriculars i Elaboració de Materials de Suport d’Educació Viària de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària

 •            Departament d’Ensenyament
 •            Servei Català de Trànsit
 •            Direcció General de Salut Pública
 •            Federació d'Autoescoles de Catalunya
 •            Associació per al Desenvolupament de l'Educació Viària a Catalunya (ADEVIC)
 •            Grup de Monitors d'Educació Viària Costa Daurada
 •            Guàrdia Urbana de Barcelona
 •            Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC)
 •            Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona
 •            Associació Nacional de Professors de Formació Viària

Pujar

Relació d’administracions i entitats que participen al Grup de Treball GT31, d’Identificació i Catalogació de la Xarxa Viària de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària

 •            Direcció General de Carreteres
 •            Servei Català de Trànsit
 •            Servei Territorial de Carreteres a Barcelona
 •            Servei Territorial de Carreteres a Girona
 •            Servei Territorial de Carreteres a Lleida
 •            Servei Territorial de Carreteres a Tarragona
 •            Diputació de Girona
 •            Diputació de Lleida
 •            Diputació de Tarragona
 •            Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya
 •            ACESA
 •            Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona
 •            Fundació RACC
 •            Diputació de Barcelona
 •            Delegació del Govern a les Societats Concessionàries d’Autopistes

Pujar

Relació d’administracions i entitats que participen al Grup de Treball GT32, de Fixació de Criteris de Senyalització Viària de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària

 •            Direcció General de Carreteres
 •            Servei Català de Trànsit
 •            Federació de Municipis de Catalunya
 •            Associació Catalana de Municipis i Comarques
 •            Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya
 •            Diputació de Barcelona
 •            ACESA
 •            Prevenció d’Accidents de Trànsit (PAT)
 •            Diputació de Tarragona
 •            Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya
 •            Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona
 •            Fundació RACC
 •            Delegació del Govern a les Societats Concessionàries d’Autopistes
 •            Regidoria de Mobilitat i Seguretat (Aj. de Barcelona)

Pujar

Relació d’administracions i entitats que participen al Grup de Treball GT36, de Definició dels Criteris dels Estudis de Mobilitat Viària de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària

 •            Direcció General de Carreteres
 •            Servei Territorial de Carreteres a Barcelona
 •            Servei Territorial de Carreteres a Girona
 •            Servei Territorial de Carreteres a Lleida
 •            Servei Territorial de Carreteres a Tarragona
 •            Diputació de Lleida
 •            Diputació de Tarragona
 •            Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya
 •            Fundació RACC
 •            TABASA
 •            Prevenció d'Accidents de Trànsit (PAT)
 •            Delegació del Govern a les Societats Concessionàries d’Autopistes
 •            Cap del Servei Territorial de Carreteres a les Terres de l’Ebre
 •            Diputació de Barcelona
 •            Regidoria de Mobilitat i Seguretat (Aj. Barcelona)
 •            Associació Catalana de Municipis i Comarques
 •            Diputació de Girona

Pujar

Grup de treball seguiment del SIAVT  

 •            Servei Català de Trànsit
 •            Direcció General de Policia
 •            PAT
 •            TRACE
 •            STOP ACCIDENTES
 •            Fundació Gutmann
 •            Departament de Salut
 •            UCEAC

Pujar

Grup de treball motocicletes  

 •            Servei Català de Trànsit
 •            UPC
 •            Direcció General de Policia
 •            Federació Catalana de Motociclisme
 •            ANESDOR
 •            Asociación Mutua Motera
 •            Moteros en Acción
 •            Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre
 •            Plataforma Motera Seguridad Vial
 •            Pere Cases Motocycle Projects
 •            Applus + IDIADA
 •            Departament d’Ensenyament
 •            Departament de Salut
 •            SOLOMOTO
 •            Ajuntament de Barcelona
 •            PAT
 •            SEM
 •            RACC
 •            Diputació de Barcelona
 •            Departament d’Empresa i Ocupació
 •            Federació d’Autoescoles de Catalunya
 •            Prevencontrol
 •            Motoescuela
 •            Motoformació
 •            HONDA

Pujar
GT Seguretat Viària Laboral  

 •            Servei Català de Trànsit
 •            CCOO
 •            UGT
 •            PIMEC
 •            FOMENT
 •            Departament d’Empresa i Ocupació
 •            Departament de Territori i Sostenibilitat
 •            Asociación Mutuas Accidentes de Trabajo

Pujar