• Imprimeix

Premsa i comunicació

L'Oficina de Premsa i Comunicació del Servei Català de Trànsit és la unitat responsable de gestionar qualsevol  petició realitzada pels mitjans de comunicació relacionada amb qualsevol dels aspectes de mobilitat, de seguretat viària i de gestió del trànsit a Catalunya. Però també s'encarrega de planificar, dissenyar i coordinar totes les accions comunicatives dirigides al gran públic o a públics específics.En aquest apartat trobareu les convocatòries, les notes i els dossiers de premsa, així com les campanyes publicitàries i les accions divulgatives dutes a terme per l'SCT. També la revista InfoTrànsit, que s'edita trimestralment.

Comunicats d'accidents mortals

Informació sobre els accidents mortals ocorreguts a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Convocatòries de premsa

Informació completa de les rodes de premsa del Servei Català de Trànsit.

Notes i dossiers de premsa

Documentació elaborada i material gràfic relacionat sobre notícies i temes destacats del Servei Català de Trànsit.

Campanyes publicitàries

La conscienciació de la ciutadania és clau i s’aconsegueix amb campanyes preventives publicitàries i campanyes mediàtiques específiques de seguretat viària. En aquest apartat podeu trobar les campanyes publicitàries del Servei Català de Trànsit, que s’orienten a les causes dels accidents i a les situacions que generen més risc en la circulació, entre d’altres, la velocitat, el consum d’alcohol i les mesures de seguretat passiva.

Accions divulgatives

Accions orientades a fomentar la seguretat viària que s'adrecen a temàtiques o col·lectius específics com poden ser, entre d'altres, els conductors de motocicleta.

Petició mitjans comunicació

Els mitjans de comunicació que vulguin fer una petició d'informació, entrevista i/o reportatge al Gabinet de Premsa i Comunicació del Servei Català de Trànsit cal que emplenin el formulari següent amb la màxima informació possible.

L'SCT a Twitter

El perfil @transit informa de l'actualitat de l'SCT, així com de les incidències viàries més destacades que tinguin lloc a la xarxa viària del país. A més, s'han creat perfils específics per a 35 vies en què els usuaris habituals poden consultar les afectacions detallades que s'hi puguin produir.

InfoTrànsit

Publicació del Servei Català de Trànsit en què es tracten temes relacionats amb la seguretat viària.

L'SCT al Youtube

El Servei Català de Trànsit posa en marxa el canal transitcatalunya al Youtube per tal de fer més difusió del material divulgatiu i dels reportatges audiovisuals que realitza.

Memòries

Memòries de l'activitat que du a terme l'Oficina de Premsa anualment i un resum de les accions i les actuacions comunicatives del Servei Català de Trànsit.

Identitat corporativa

Aquí us podeu descarregar el Manual d'identitat corporativa del Servei Català de Trànsit.