La conscienciació de la ciutadania és clau i s’aconsegueix amb campanyes preventives publicitàries i campanyes mediàtiques específiques de seguretat viària. En aquest apartat podeu trobar les campanyes publicitàries del Servei Català de Trànsit, que s’orienten a les causes dels accidents i a les situacions que generen més risc en la circulació, entre d’altres, la velocitat, el consum d’alcohol i les mesures de seguretat passiva.