• Imprimeix

Serveis Territorials

img_ST

L’SCT s’organitza mitjançat els Serveis Centrals i quatre Serveis Territorials (STT): Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona . Entre les activitats que desenvolupen els serveis territorials de l’SCT, en destaquen la signatura de convenis amb ajuntaments per a la cessió d'etilòmetres i cinemòmetres i la instal·lació de parcs infantils de trànsit perquè els més infants aprenguin valors associats a la mobilitat segura. També inspeccionen autoescoles i n’autoritzen l’obertura i autoritzen els moviments dels transports especials que circulen pel seu territori.

D’altra banda, els Serveis Territorials són els òrgans competents per a la instrucció dels expedients sancionadors que s’incoïn per infraccions comeses contra la normativa de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària. A cada STT hi ha aquest nombre de persones treballant:

Data d'actualització:  12.12.2012