• Imprimeix

Normativa del Servei Català de Trànsit de protecció de dades personals

El Servei Català de Trànsit té publicades les següents Ordres de regulació de fitxers que contenen dades de caràcter personal.

 

Ordre IRP/337/2009, de 30 de juny, a la que es creen els fitxers anomenats:

 • Expedients sancionadors per infracció de trànsit
 • Autoescoles
 • Centres de reconeixement d'aptituds físiques, psicofísiques i psicològiques dels /de les conductors/es.
 • Autorització de proves esportives
 • Autorització de transports especials, urgents i de mercaderies perilloses
 • Sistema integral de recollida de dades d'accidents de trànsit (SIDAT)
 • Cursos de sensibilització i reeducació viària
 • Cursos per a l'obtenció del certificat d'aptitud de professor/a de formació viària
 • Cursos per a l'obtenció del certificat d'aptitud de director/a d'escoles particulars de conductors
 • Cursos per a l'obtenció del certificat de formador/a per als cursos de sensibilització i reeducació viària.
 • Cursos per a l'obtenció del certificat d'aptitud de psicòleg/òloga formador/a per als cursos de sensibilització i reeducació viària.

 

Ordre INT/137/2012, de 22 de maig, per la qual es crea el fitxer anomenat:

 • Expedients sancionadors per la realització d'usos i activitats relacionades amb la prestació de serveis de naturalesa sexual en les carreteres i les seves zones de protecció.

 

Ordre INT/272/2012, de 18 de desembre per al qual es crea el fitxer anomenat:

 • Servei d'informació i atenció a les víctimes i afectats per accidents de trànsit a Catalunya (SIAVT).
Data d'actualització:  24.05.2018