• Imprimeix

Transparència

Organització

En aquest apartat s'inclou l’organigrama i la informació sobre el personal al servei de l’administració.

Pressupostos i subvencions

Trobareu l’accés a la informació de pressupostos i la seva execució, així com les convocatòries de subvencions.

Contractació i convenis

S'inclou l’accés al perfil del contractant, així com els convenis signats pel Servei Català de Trànsit.

Línies d'actuació, estadístiques i auditories

En aquest apartat trobareu el Pla Estratègic de Seguretat Viària, els Plans de Seguretat Viària i l’accés a l’anuari estadístic.