S'inclou l’accés al perfil del contractant, així com els convenis signats pel Servei Català de Trànsit.

Convenis

El Servei Català de Trànsit ha signat convenis amb diversos Ajuntaments, Consells Comarcals i d'altres entitats públiques i privades per tal de donar compliment a les funcions establertes a la Llei 14/1997,de 24 de desembre (DOGC núm. 2548, de 31.12.1997).

Resolucions i resolucions judicials en contractació

En aquesta pàgina es publiquen, si n'hi ha, les resolucions del recursos especials, i les resolucions judicials definitives en matèria de contractació en l'àmbit del Servei Català de Trànsit.