Normativa

Recull de les normes principals en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, així com de les modificacions posteriors.

Normativa sobre organització i competències

Normes relatives a la creació, l'estructura i el funcionament del Servei Català de Trànsit.

Normativa en tràmit

En aquest apartat teniu accés a la documentació sobre disposicions normatives del Servei Català de Trànsit en tràmit d'informació pública.