En aquest apartat s'inclou l’organigrama i la informació sobre el personal al servei de l’administració.