• Imprimeix

Cursos per a formadors i psicòlegs formadors del permís per punts

Segons disposa l’apartat onzè de l’Ordre INT/2596/2005, de 28 de juliol, per la qual es regulen els cursos de sensibilització i reeducació viària per als titulars d’un permís o una llicència de conducció, aquests cursos els han d’impartir formadors/ores i psicòlegs formadors/ores.

Per obtenir el Certificat de formador/a i de psicòleg formador/a cal fer amb aprofitament el curs de formació que disposi l’organisme competent en la matèria. Amb aquesta finalitat, el Servei Català de Trànsit organitza cursos en funció de les necessitats i sempre que hi hagi el mínim d’alumnes necessari.

Requisits

Formador/a viari/ària:

  • Haver obtingut el certificat de professor/a de formació viària.
  • Tres anys d’experiència en la formació de conductors.


Psicòleg formador/a:

  • Ser llicenciat/ada en psicologia.

Descripció del curs

  • Objectiu: formar i habilitar el professorat de formació viària perquè aprenguin a aplicar el curs de sensibilització d’infractors per a la mobilitat segura adreçat als conductors/ores que han perdut punts, de manera teòrica i pràctica.
  • Durada:
    • Formador/a viari/ària: 80 hores
    • Psicòleg formador/a: 20 hores
  • Taxa

 

Forma d’inscripció

Les persones interessades a fer qualsevol dels dos cursos han d’emplenar el full de preinscripció adjunt i presentar-lo en un dels serveis territorials de Trànsit o bé enviar-lo per correu.
L’assignació a un curs es farà per ordre de petició. Els cursos s’organitzaran només si hi ha el mínim d’alumnes necessari (18 alumnes).
El Servei Català de Trànsit es posarà en contacte amb els alumnes, a través del correu electrònic, per comunicar-los l’assignació a un curs, les dates de realització i el termini d’inscripció.

Les llistes de persones preinscrites es renovaran cada any, de forma que passat un any des de la sol·licitud aquesta quedarà arxivada, tret que la persona interessada hagi fet una nova sol·licitud en què manifesti el seu interès.

Si un sol·licitant és convocat a realitzar el curs i rebutja l’assistència, s'avisarà el següent interessat i s’arxivarà la sol·licitud definitivament.

És obligatori mantenir actualitzades les dades de contacte, en especial el correu electrònic, ja que en el cas que no es pugui localitzar la persona sol·licitant s’arxivarà la seva sol·licitud i s’avisarà el següent sol·licitant.

En el moment de ser seleccionat per participar en un curs, s’haurà de formalitzar la inscripció definitiva i acreditar el compliment dels requisits necessaris per fer-lo. Les instruccions i els impresos es lliuraran a la persona interessada al correu electrònic que hagi facilitat en la seva preinscripció.

Informació relacionada

Data d'actualització:  18.10.2016