• Imprimeix

Identificació de conductor/a

 

  • Quan l’administració us ha enviat un requeriment de conductor/a.
  • Quan heu rebut un acord d’incoació d’ofici d’un expedient sancionador però no sou la persona que conduïa el vehicle en el moment de la infracció

La persona titular o arrendatària a llarg termini del vehicle, quan l’administració li requereix, és responsable de facilitar-li les dades del conductor/a del vehicle en el moment de la infracció.

Té vint dies naturals per contestar, a comptar des de l’endemà del dia que hagi rebut la notificació de requeriment.

La persona que ha estat objecte d’un requeriment de conductor/a no pot abonar la sanció.

Incomplir el deure d’identificació del conductor/a que té la persona titular o arrendatària a llarg termini del vehicle és una infracció molt greu. La sanció és del doble de la prevista per a la infracció originària si aquesta és lleu i del triple si és greu o molt greu.

Heu d’identificar a la persona que conduïa el vehicle en el termini de vint dies naturals des de l’endemà que s’hagi rebut la notificació. Tingueu en compte que si efectueu el pagament amb descompte el procediment finalitzarà i no s’atendrà la identificació. La persona identificada disposarà d’un termini per pagar amb descompte a partir del moment que se li notifiqui la denúncia.

Sí, utilitzant la contrasenya que s’ha assignat específicament al vostre expedient. La trobareu en l’imprès de notificació de l’acord d’incoació o del requeriment de conductor/a que se us ha enviat.