• Imprimeix

Notificacions electròniques

Si desitgeu rebre les notificacions dels expedients sancionadors de trànsit per mitjans electrònics cal que ho sol·liciteu fent el tràmit de sol·licitud de subscripció a les notificacions electròniques. Per aquest tràmit és imprescindible disposar d’un certificat digital.

DEV són les sigles en castellà de Dirección Electrónica Vial. Quan envieu la vostra sol·licitud de subscripció a les notificacions electròniques rebreu un missatge de resposta de la Dirección General de Tráfico (DGT) comunicant-vos que heu estat donats d’alta a la DEV. Això vol dir que a partir d’aquest moment rebreu les notificacions dels expedients sancionadors de trànsit per mitjans electrònics.

Totes les notificacions dels expedients sancionadors de trànsit del Servei Català de Trànsit, de la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, de la Dirección General de Tráfico (DGT) i dels ajuntaments que es vagin incorporant al sistema en les quals consteu com a persona interessada.

Les notificacions electròniques del Servei Català de Trànsit es consultaran a la secció “La meva carpeta” de Tràmits gencat. Les notificacions de les altres administracions s’hauran de consultar a les plataformes corresponents.

Si en la sol·licitud heu indicat la vostra adreça de correu electrònic o el vostre número de telèfon mòbil, rebreu un missatge/SMS avisant que teniu pendent de llegir una notificació rebuda a Tràmits gencat.

Un cop rebut l’avís, teniu 10 dies naturals per acceptar-la o rebutjar-la. Si transcorregut aquest termini no heu accedit a la notificació aquesta s’entendrà rebutjada i continuarà el procediment, amb els mateixos efectes que si s’hagués practicat la notificació.

Des del moment en que accediu al contingut de la notificació s’entendrà que aquesta ha estat efectuada (practicada).

Té els mateixos efectes jurídics que la notificació en paper.

Tant les notificacions electròniques com els avisos mitjançant correu electrònic i/o SMS són un servei gratuït.

Un cop subscrites a les notificacions electròniques, les persones físiques poden donar-se de baixa omplint el mateix formulari de subscripció però seleccionant l’opció de “baixa”.

En canvi, segons la Llei de Seguretat Viària disposar d’una DEV és obligatori per a les persones jurídiques. Per això, la Dirección General de Tráfico, que és qui gestiona la base de dades comuna, no accepta les baixes de persones jurídiques.

Si teniu qualsevol incidència que no us permet accedir a la notificació heu de registrar-la a l’apartat bústia de contacte i es farà arribar als tècnics corresponents.

 

Hi ha tres maneres d’accedir a les notificacions electròniques del Servei Català de Trànsit: amb contrasenya, amb idCAT Mòbil i amb certificat digital.

Consulteu en el manual que trobareu a continuació com funciona cada un d’aquestes mitjans.