• Imprimeix

Parc infantil de trànsit (unitat mòbil)

Què són?

Els parcs d’educació viària són escenaris que permeten oferir experiències de mobilitat als nens, nenes i joves. Simulen espais urbans en els quals els participants actuen com a vianants i com a conductors de bicicleta i de ciclomotor.

Els parcs no funcionen de forma aïllada, sinó com a complement de les activitats d’educació per a la mobilitat segura que es realitzen, aportant experiències reals als participants d’un procés formatiu.

El Servei Català de Trànsit facilita que es puguin organitzar parcs en diferents indrets de Catalunya, en els quals participen els formadors que aporta l'SCT i els monitors d’educació viària de les policies locals i dels Mossos d’Esquadra. D’aquesta manera, es diversifiquen i enriqueixen les activitats formatives que es porten a terme.

El marc general de funcionament dels parcs parteix de la col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i els ajuntaments o consells comarcals:

  • L'SCT aporta els elements físics necessaris per organitzar el parc (bicicletes o ciclomotors, senyalització, cascos, etc.) i també es fa càrrec d’una part de les activitats a través dels seus formadors.
  • L’ajuntament o consell comarcal efectua la preparació prèvia (calendaris, horaris, ubicació, desplaçament dels alumnes, autoritzacions, etc.) i es responsabilitza d’una part de l’acció formativa amb els monitors d’educació viària que aporta.

Es tracta de crear uns espais d’aprenentatge en els quals es combinin les activitats prèvies de preparació de la conducció (revisió de la bicicleta, adequació del casc, etc.) i la mobilitat a la via pública. Per això és important que hi hagi la participació dels formadors i dels monitors.

Com s'han de demanar?

L’ajuntament o consell comarcal demana el parc al Servei Territorial de Trànsit corresponent mitjançant un escrit de sol·licitud. Si el parc està disponible en les dates que s’acordin, se signa un conveni entre les parts implicades.

Data d'actualització:  08.01.2010