• Imprimeix

Informació viària

Us informem que per consultar l'estat del trànsit podeu trucar al 012
Fora de Catalunya: 932 142 124 
Des de l'estranger: 00 34 932 142 124

Pla Integral ITS 2017-2019

Aquest Pla és un instrument tècnic on s’inclouen totes les actuacions en l’àmbit dels sistemes intel·ligents de transport que durà a terme el Servei Català de Trànsit durant els anys 2017-2019.

Estat del trànsit

Ofereix la informació completa de l'estat del trànsit mitjançant el Mapa Continu de Trànsit (MCT), incloent les càmeres del trànsit, les incidències viàries i els panells de missatge variable.

Informació de trànsit

Informació en temps real de les incidències i afectacions de trànsit a la xarxa viària de Catalunya.

Episodis de contaminació

Informació sobre les restriccions de trànsit en episodis de d’alta contaminació atmosfèrica per diòxid de nitrogen (NO2) a la conurbació de Barcelona (Àmbit-40).

Calendari d’Operacions Especials de Circulació

Calendari d'Operacions Especials de Circulació, Ordenació i Regulació de Trànsit, Proves Esportives i Esdeveniments Extraordinaris, amb requeriment de MESURES ESPECIALS, previstes anualment.

Trams de risc viari

El Servei Català de Trànsit participa en l'elaboració de l'estudi EuroRAP, el qual valora la probabilitat de patir un accident amb morts i ferits greus en un tram concret de carretera, en funció del tipus de via i la intensitat mitja diària (IMD).

Professionals del transport

Facilita tota la informació que poden necessitar els professionals del transport.

Calculador de la ruta

Troba les possibles rutes per viatjar per carretera entre diversos municipis de Catalunya, Espanya i el Món. A les rutes que transcorren a Catalunya es superposen les incidències de trànsit actuals.

Centre d'Informació Viària de Catalunya (CIVICAT)

El Centre d'Informació Viària de Catalunya té com a funció principal informar els usuaris de l'estat del trànsit.

Calculador d’itineraris idonis per a la circulació de vehicles amb panells taronja (ADR)

Servei web per obtenir els itineraris idonis d’acord amb la XIMP – Xarxa d’itineraris de mercaderies perilloses- i els criteris de circulació establert en la Resolució anual de restriccions a la circulació del SCT, per als vehicles de transport de mercaderies perilloses que duen panells taronja de senyalització reglamentaris.

Comunicacions d’actuacions viàries (obres, manteniments o afins) a les vies interurbanes de Catalunya

Comunicació obligatòria per a la realització d’obres a les vies interurbanes d’acord amb el previst a l’article 10.1 del Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, d’acord amb la modificació establerta en la Llei 6/2014, de 7 d’abril.

Sistema de velocitat variable

La velocitat variable és una eina de gestió del trànsit que permet modular la velocitat a la baixa en funció de les congestions, les incidències viàries, el mal temps i la contaminació. Des del 2009, diversos accessos a la capital catalana s'han anat equipant amb aquest sistema.

Carril bus VAO

Des del setembre de 2014, el carril bus-VAO de la C-58 entre Barcelona i Ripollet està obert en els dos sentits de la marxa permanentment per a tots aquells vehicles que estan autoritzats a utilitzar-lo. Amb aquest canvi es pretén assolir un canvi modal cap a una mobilitat més segura i sostenible.

Telèfons d'interès

Telèfons d'altres organismes relacionats amb la gestió del trànsit.