• Imprimeix

Carril bus VAO

El carril bus-VAO (vehicles d’alta ocupació) de la C-58 és una infraestructura entre Ripollet i l’avinguda Meridiana per promoure el transport públic i la mobilitat sostenible i també per reduir les congestions de l’autopista del Vallès. Aquest viaducte elevat d’uns 6 km de longitud té dos carrils, un per cada sentit, pels quals poden circular a una velocitat màxima de 90 km/h autobusos, vehicles turismes o mixtos adaptables amb 2 o més ocupants, vehicles ecològics, motocicletes i vehicles per a persones amb mobilitat reduïda. El carril bus-VAO va ser finançat amb el fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) de la UE com a via de caràcter mediambiental per promoure i potenciar una mobilitat sostenible.

 

Des del setembre de 2014, el carril bus-VAO està obert en els dos sentits de la marxa permanentment, les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any, per a tots aquells vehicles que estan autoritzats a utilitzar-lo. La infraestructura es va posar en marxa l’octubre de 2012, i en un primer moment es va obrir de manera reversible segons les necessitats de mobilitat, si bé al març del 2013 ja es va passar a obrir ininterrompudament en sentit Barcelona de dilluns a dijous, entre les 6.30 i les 22 hores, i divendres de 6.30 a 17.30 hores, i en sentit Sabadell divendres de 18.30 a 22.00 hores. A més, el bus-VAO s’obria en les operacions especials de trànsit que ho requerissin.

Mapa_bus_vao

Infografia_carril_bus_vao

Amb el nou funcionament es pretén assolir un canvi  modal cap a una mobilitat més segura i sostenible. Així, dos anys després de la posada en marxa del bus-VAO, el Departament d’Interior i el Servei Català de Trànsit (SCT) segueixen apostant per modalitats de transport més sostenibles i segures i, en aquest sentit, els carrils per a vehicles d’alta ocupació i el transport públic constitueixen una mesura efectiva  per afavorir aquest canvi de tendència.

 L’ampliació de l’horari i de disponibilitat del carril té com a objectiu maximitzar la utilització de la infraestructura, atès que és una alternativa que  permet estalviar cues als ciutadans i augmentar el  seu confort en la conducció. Aquestes noves modalitats de transport són, sens dubte, fonamentals per a millorar el medi ambient i fer un espai més sostenible.

  

Condicions d’ús de la infraestructura

Un cop finalitzades les obres d’adequació al nou model de funcionament, el vial s’ha habilitat per a circular en ambdós sentits i ha quedat estructurat en dos carrils de 3,2 metres, un per cada sentit, i una franja central, de 0’6 metres exclosa, al trànsit delimitada amb una doble línia continua rugosa. A més, s’ha reforçat la senyalització vertical i les marques viàries, i s’ha construït un nou accés d’entrada al bus-VAO en sentit Ripollet que substitueix el de l’Avinguda Meridiana.

 Convé recordar que el nou model d’operativitat del carril bus-VAO no suposa cap variació en els requisits dels tipus de vehicles que poden utilitzar-lo:

  • Vehicles destinats al transport públic de viatgers degudament autoritzats, els quals amb l'ampliació d'horari d'obertura de la infraestructura podran augmentar les opcions de circulació
  • Turismes o vehicles mixtos adaptats amb dos o més ocupants
  • Motocicletes
  • Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda
  • També poden circular pel carril bus VAO de la C-58CC, els vehicles turismes, mixtes adaptables o de transport de mercaderies fins a 3.500 kg de MMA o MMC si porten visible al vidre davanter, banda dreta inferior, alguns dels distintius ambientals tipus 0, ECO o C (només gasolina Euro 6), que consten en el Registre de Vehicles (més informació)
  • Cal advertir que el distintiu ambiental, de color verd, tipus C només permet circular pel carril bus VAO si conté en el seu interior la inscripció de vehicle gasolina Euro 6, de manera que poden existir etiquetes verdes que no tenen permesa la circulació per l’esmentat carril bus VAO, en els termes establerts en la resolució de restriccions vigent

Els conductors que accedeixin al carril bus-VAO sense complir els requisits poden ser sancionats amb multes de fins a 200 euros per una infracció greu. 

Data d'actualització:  10.02.2017