• Imprimeix

Estat del trànsit

Informació de trànsit

Les afectacions viàries que es produeixin a les vies de la xarxa viària catalana es poden consultar per diferents nivells de servei, retencions, obres, cons, meteorologia i ports, així com per demarcacions, poblacions i carreteres.

Càmeres del trànsit

S'hi poden consultar les imatges facilitades per les càmeres de vídeo ubicades a determinades vies i punts quilomètrics, on es visualitza l'estat del trànsit en temps real.

Mapa Continu de Trànsit

Mapa continu de trànsit del Servei Català de Trànsit on es representen i visualitzen les incidències viàries, les imatges de les càmeres de vídeo i l'estat del trànsit en temps real.

Informació geogràfica

Els serveis WMS permeten la publicació de cartografia a Internet sota uns estàndards que faciliten, d'una banda, el procés de publicació de la informació i, d'altra banda, la consulta, la visualització i la integració de la informació publicada.

Dades Obertes

L’SCT posa a disposició de la ciutadania varis arxius de dades obertes.

App Trànsit

Ofereix la informació completa de l'estat del trànsit mitjançant el Mapa Continu de Trànsit (MCT), incloent les càmeres del trànsit, les incidències viàries i els panells de missatge variable.