• Imprimeix

Estat del trànsit

Conté informació dinàmica relativa a l’estat del trànsit. S’organitza en diferents capes d’informació

Capes

Afectacions de circulacióRepresentació temàtica de les afectacions viàries

Periodicitat d’actualització de 8 minuts

Geometria representada: línia

Afectacions de circulació

Afectacions per cons

Vies senyalitzades amb cons. Geometria representada: línia

Afectacions per Cons

Afectacions per obres


Representació temàtica de les afectacions per obres

Periodicitat d’actualització de 8 minuts

Geometria representada: línia

Afectacions per Obres

Afectacions meteorològiques

Rangs de representacions de cadascuna de les possibles afectacions meteorològiques

Periodicitat d’actualització de 12 minuts

Geometria representada: línia

Afectacions meteorològiques

Temps de recorregut

Informació de temps estimat per recórrer les vies senyalitzades

Periodicitat d’actualització de 15 minuts

Geometria representada: línia

Temps de recorregut

Nivell de servei

Representació temàtica de la densitat de circulació

Periodicitat d’actualització de 8 minuts

Geometria representada: línia

Nivell de servei

Servei: Estat del Trànsit

http://sctwms.gencat.cat/WMS/mapserv.exe?map=\\sctbrsscc05\AGATA\EstatdelTransit.map&SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&version=1.0.0
Data d'actualització:  26.03.2010