• Imprimeix

Mapa Continu de Trànsit

El Servei Català de Trànsit ofereix el mapa continu de trànsit basat en Google Maps. Per a qualsevol consulta o dubte relatiu al funcionament d’aquesta eina, els usuaris podran posar-se en contacte amb l’SCT a través del correu electrònic: mct.sct@gencat.cat.

Foto_MCT

El mapa continu presenta les següents característiques:

 

 • Basat en tecnologia Google Maps compatible amb molts dispositius.
 • Consultes ràpides i ampliables.
 • Usabilitat, es pot treballar a pantalla completa i amb un ampli ventall de resolucions de pantalla.
 • Disponibilitat d'eines per a treballar com la funció d’imprimir, guardar a favorits i enviar-lo per correu electrònic.
 • Recerca geogràfica com ara el punt quilomètric i comarca, a banda de la recerca estàndard que fa Google Maps.
 • Fonts d’informació en temps reals incorporant les incidències viàries de l’Ajuntament de Barcelona, de la Dirección General de Tráfico en les zones limítrofes, del Govern d’Andorra i de França en vies frontereres. En el cas de l’Ajuntament de Barcelona i el Govern d’Andorra també es poden consultar les seves càmeres.
 • Permet tenir incidències viàries amb precisió geogràfica de punt quilomètric a punt quilomètric.
 • Mostra els accidents mortals en les carreteres dels darrers dos anys.

 

La xarxa viària bàsica es reprodueix sobre un mapa Google Maps centrat a Catalunya, que permet fer diferents nivells de zoom i cerques visualitzant aquesta informació en format mapa, satèl·lit o relleu. Les vies estan segmentades, de manera que tota la informació disponible s’associa gràficament al segment corresponent.

Sobre la xarxa representada, es poden veure diferents informacions com:

 • les incidències de trànsit en temps real,
 • la densitat del trànsit,
 • les imatges facilitades per les càmeres de vídeo ubicades a les vies,
 • els missatges dels panells informatius,
 • el nom de les carreteres,
 • les mesures especials per a la regulació del transport de mercaderies,
 • la xarxa d’itineraris de mercaderies perilloses, XIMP.


Funcionalitats:

 • Nivells de servei
 • Retencions
 • Trams d'obres
 • Trams amb cons
 • Meteorologia
 • Consulta de càmeres
 • Consulta de panells de missatge variable
 • Nom de carreteres
 • Accidents mortals en zona interurbana
 • Consulta de les restriccions del transport de mercaderies
 • Consulta de la xarxa d’itineraris de mercaderies perilloses, XIMP

 

Navegadors suportats:

 • Internet explorer 7.0 o superior
 • Safari 5.0 o superior
 • Firefox 3.0.19 o superiors
 • Google Chrome 9.0 o superior
 • Opera 10.0 o superior
Data d'actualització:  22.02.2011