• Imprimeix

Autoritzacions per les exempcions a les restriccions a la circulació per transports urgents o mercaderies perilloses

El Servei Català de Trànsit pot eximir de les restriccions que estableix anualment per raons de seguretat viària i fluïdesa del trànsit (disponibles en aquest web), als vehicles o conjunts de vehicles, de transports de mercaderies en general, de transports especials, de transports de mercaderies perilloses i especials, si concorren condicions excepcionals o en els casos de reconeguda urgència, amb la justificació prèvia de la necessitat ineludible d’efectuar el desplaçament pels trams, dies i horaris restringits.

La sol·licitud de l’empresa transportista ha d’anar acompanyada d'un document justificatiu de la urgència o la necessitat de realitzar el transport, la qual només pot fer referència a un vehicle per un dia i recorregut concret.

La documentació necessària en el cas de sol·licitar una autorització especial que dispensi del compliment de les restriccions anuals de circulació és la següent:

  • Sol·licitud (inclou una declaració responsable sobre la documentació aportada)
  • Fotocòpia de la targeta de transport en vigor
  • Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle vigent
  • Fotocòpia del permís de circulació
  • Fotocòpia del certificat ADR (si és el cas)
  • Document de justificació sobre la urgència o excepcionalitat

 

La sol·licitud d'autorització especial de circulació, com exempció a les restriccions anuals establertes, s'ha de presentar a les oficines dels serveis territorials de trànsit, amb una antelació mínima de 5 dies hàbils. La tramitació està subjecte a la taxa d'autorització.

Data d'actualització:  31.07.2018