• Imprimeix

Restriccions a la circulació per motius de mobilitat

 Restriccions a la circulació per a l’any 2018

El Servei Català de Trànsit informa que la Resolució INT/1865/2018, de 27 de juliol, ha modificat la Resolució INT/3014/2017, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2018.

La modificació estableix la restricció de vehicles o conjunts de vehicles de transports de mercaderies de quatre o més eixos (iguals o superiors a 26 tones de MMA o MMC) en els trams  següents.

 • N-340 des del límit amb la província de Castelló a Alcanar fins al PK 1.122 a l’Hospitalet de l’Infant. Els vehicles afectats per aquesta restricció podran utilitzar com a itinerari preferent el delimitat per l'AP-7/E-15, entre els recorreguts provinents de Castelló, i la sortida número 38, a l’Hospitalet de l’Infant. 
 • N-340 des del PK 1.176,4 a Altafulla fins al PK 1.209,5 a Vilafranca del Penedès. Els vehicles afectats per aquesta restricció podran utilitzar com a itinerari preferent el delimitat per l'AP-7/E-15, entre les sortides número 32, Altafulla, i la número 30, a Vilafranca del Penedès (sud). 
 • N-240 des del PK 69 a les Borges Blanques fins al PK 36,5 a Montblanc. Els vehicles afectats per aquesta restricció podran utilitzar com a itinerari preferent el delimitat per l'AP-2/E-90, entre les sortides número 7,a les Borges Blanques, i número 10, al Pla de Santa Maria.

La informació de les restriccions a la circulació durant l’any 2018 es poden visualitzar en el mapa continu de trànsit, en la pestanya restriccions del transport, i amb diferents opcions de consulta per dates específiques i/o per una via concreta.

La Resolució anual de restriccions estableix un seguit de restriccions temporals o permanents a la circulació de vehicles en determinats itineraris de vies interurbanes i, fins i tot, de vies urbanes o travesseres. Les restriccions afecten vehicles, tant per raó de les seves característiques tècniques com per la seva càrrega.

Totes les restriccions estan destinades a garantir la mobilitat dels usuaris i la fluïdesa de la xarxa viària, així com a millorar la seguretat viària de tots els usuaris en període vacacional o d'altres circumstàncies que puguin alterar les condicions de circulació.

Els vehicles de tot tipus o conjunts de vehicles que superin els 7.500 kg de massa màxima autoritzada (MMA) o massa màxima del conjunt (MMC), respectivament, destinats al transport de mercaderies en general, no poden circular per les vies públiques interurbanes i les travesseres corresponents de Catalunya en les dates, els horaris i els trams de carretera indicats als annexos B1 i B2 i que es poden consultar en el llistat de la resolució INT/3014/2017, de 29 de desembre i en la resolució INT/1865/2018, de 27 de juliol, per la qual es modifica la Resolució INT/3014/2017, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2018. 

No obstant això, determinats grups de vehicles destinats al transport de mercaderies en general no queden afectats per aquestes restriccions de circulació, i per tant, en queden eximits, d’acord amb el llistat de l’Annex E de la resolució vigent:

1 Els vehicles destinats al transport, carregats o de buit, de:

 1. Bestiar viu.
 2. Escombraries provinents de la recollida municipal; només la fracció restes (o rebuig) i orgànica (no s’hi inclouen el vidre, els envasos ni el cartró).
 3. Llet crua.
 4. Alimentació animal (pinsos o similars) per a granges en producció.
 5. Vehicles destinats a operacions de retransmissió o enllaç en telecomunicacions per a cadenes de televisió, ràdio, satèl·lit o similar.

2 Els vehicles destinats exclusivament al transport de càrregues de:

 1. Aigua destinada al consum humà mitjançant cisternes mòbils.
 2. Servei de correus.
 3. Distribució de premsa diària.
 4. Trasllat de fundents d’emergència per a les vies en període hivernal.

3 Els vehicles destinats a l’auxili en carretera amb la placa V-24 corresponent.

4 Els vehicles vinculats a la campanya de la verema i els seus derivats, entre l’agost i l’octubre, a la campanya de la fruita dolça, del juny al setembre, o del cereal i llavors oleaginoses, entre juny i octubre,  exclusivament en tots els casos entre els camps i els magatzems i a la inversa, carregats o buits, utilitzant qualsevol dels trams restringits de la xarxa viària catalana, si queda acreditada documentalment aquesta finalitat.

5 Els vehicles que circulin per la N-230, entre el PK 151 a Vielha, túnel de Vielha, i el PK 187 a Bausen, frontera francesa, en els horaris de restricció delimitats per aquesta Resolució n’estan exempts si transporten els següents productes peribles: els que han d’anar a temperatura controlada (ATP; isoterms, refrigerats o congelats), fruites, verdures, llegums, patates, cebes, alls, flors tallades o en test, mel i cadàvers d’animals.

6 Els vehicles que circulin per l’AP-7/E-15 en sentit nord, sempre que puguin acreditar de forma documental que tenen les seves bases, el lloc de descans o la residència habitual a les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp o el Tarragonès. Aquests vehicles hauran d’abandonar l’AP-7/E-15, com a màxim, per la sortida 33 a Tarragona.

7  Els vehicles ATP (frigorífics, refrigerats o isoterms) que transportin mercaderies peribles ( a més de les pròpies ATP, fruites, verdures, llegums, patates, cebes, alls, flors tallades o en test, mel i cadàvers d’animals) , poden circular pels trams següents:

a) Pels moviments nord-sud (o viceversa) cap a la C-25: l'AP-7/E-15 entre l'Hospitalet de l'Infant pk 281,0 i el Vendrell pk 119,5  i la C-32 entre el Vendrell pk 0,0 i Vilanova i la Geltrú pk 22,5, i per l’AP-2 entre la Bisbal del Penedès pk 228,8 i l’enllaç amb l’AP-7 pk 232, i d’aquest enllaç fins al Vendrell en el pk 119,5 de l’AP-7.

b) Pels moviments de sortida de Barcelona cap a l’AP-7  el dissabtes al matí entre A-2 pk 609  a Cornellà i enllaç B-23 a Sant Joan Despí pk 606,0, i entre aquest enllaç i l’enllaç amb l’AP-7 a el Papiol pk 15,0 de la B-23.

c) Pels moviments d’entrada a la zona sud de Barcelona els diumenges per la tarda, per la C-32, entre Vilanova i la Geltrú pk 22,5  i Sant Boi de Llobregat pk 55,0.

Els vehicles o conjunts de vehicles de tot tipus que superin els 7.500 kg de massa màxima autoritzada (MMA) o massa màxima del conjunt (MMC), que circulin de pas per Catalunya o en llargs recorreguts pel seu territori (perquè tenen orígens i destins més enllà de 65 km per carretera), hauran de fer ús prioritàriament de la xarxa d'itineraris europeus o les autopistes, autovies  i vies segregades o desdoblades disponibles, llevat que sigui per raons d'avituallament, descans o reparacions, en el recorregut mínim indispensable i tornant pel mateix trajecte, i també en els trams necessaris per completar les operacions de transport de càrrega o descàrrega incloent una àrea d’influència d’un màxim de 5 km per carretera des d’aquesta. En especial, quedarà restringida la circulació en els trams de vies inclosos a l'annex F.

D’acord amb l’esmentat annex, les vies afectades, de forma permanent, per aquesta restricció de circulació en funció de l’ús circulatori, són les següents:

 • Gi-555 entre el PK 2,8 a Riudarenes i el PK 14,0 a Massanes.
 • C-35 entre el PK 83,0 a Maçanet de la Selva i el PK 71,5 a Massanes
 • C-152 entre el PK 43,0 a les Preses i el PK 47,5 a la Vall d’en Bas.
 • C-153 a Olot, entre el PK 60,9 i el PK 61,9.
 • C-26 entre el PK 189,9 a Ripoll i el PK 149,7 a Cercs.
 • C-37 entre el PK 19+500 al Pla de Santa Maria i el PK 63+000 a Santa Margarida de Montbui.

Trams objecte de restricció, on no poden circular:

 1. N-II des del PK 773,5 a la Jonquera fins al PK 709 a Fornells de la Selva, raó per la qual els vehicles afectats per aquesta restricció podran utilitzar com a itinerari preferent el delimitat per l'AP-7/E-15, entre les sortides número 8, Riudellots de la Selva, i número 2, la Jonquera (sud).
 2. N-340 des del límit amb la província de Castelló a Alcanar fins al PK 1.122 a L’Hospitalet de l’Infant, raó per la qual els vehicles afectats per aquesta restricció podran utilitzar com a itinerari preferent el delimitat per l'AP-7/E-15, entre els recorreguts provinents de Castelló, i la sortida número 38, a l’Hospitalet de l’Infant.
 3. N-340 des del PK 1.176,4 a Altafulla fins al PK 1.209,5 a Vilafranca del Penedès, raó per la qual els vehicles afectats per aquesta restricció podran utilitzar com a itinerari preferent el delimitat per l'AP-7/E-15, entre les sortides número 32, Altafulla, i la número 30, a Vilafranca del Penedès (sud).
 4. N-240 des del PK 69 a les Borges Blanques fins al PK 36,5 a Montblanc, raó per la qual els vehicles afectats per aquesta restricció podran utilitzar com a itinerari preferent el delimitat per l'AP-2/E-90, entre les sortides número 7,a les Borges Blanques, i número 10, al Pla de Santa Maria.

 

Queden exceptuats d'aquesta restricció a la circulació els supòsits següents:

 1. Els vehicles o conjunts de vehicles en què l'origen o destí de la mercaderia que transporten, d'acord amb la carta de port o document equivalent que duen a bord, estigui en els municipis als quals només es pot accedir des dels trams restringits, en el trajecte mínim imprescindible, degudament justificat.
 2. Els vehicles destinats a les funcions d’auxili en carretera dins dels trams amb restriccions de circulació.
 3. Els vehicles o conjunts de vehicles amb destí a proveïment, descans, domicili, base, taller de reparació i manteniment o avituallament  en el trajecte mínim imprescindible i tornant pel mateix trajecte.
 4. Els vehicles o conjunts de vehicles que determini la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra a resultes de situacions excepcionals, d’emergència o de servei públic.
 5. Els vehicles o conjunts de vehicles que disposin d’autorització especial de circulació vigent de tipus específic o excepcional prèviament atorgada amb itinerari específic que inclogui total o parcialment el tram afectat per aquesta restricció, podran circular-hi fins a esgotar la vigència de la resolució d’autorització, però en cap cas es renovarà en els mateixos termes.
 6. Els vehicles o conjunts de vehicles que, per raó de la seva càrrega indivisible o de les seves característiques constructives, hagin d’obtenir autoritzacions especials de circulació amb itinerari específic que, per raons tècniques justificades, hagi d’incloure algun o alguns dels trams afectats per aquesta restricció, en el trajecte mínim imprescindible.

La circulació en les calçades bus-VAO de la C-58CC corresponents als carrils centrals segregats de sentits de circulació reversibles de la C-58, entre Ripollet i Barcelona, i també els seus ramals d’accés o sortida, segregats o no, que hi connecten, quan estiguin oberts al trànsit mitjançant la senyalització variable d’accés, només estarà permesa als vehicles següents: vehicles destinats al transport de viatgers dotats d’autorització administrativa (amb passatge o de buit), vehicles turismes amb dos ocupants o més (inclòs el conductor), vehicles mixtos adaptables amb dos ocupants o més (inclòs el conductor), motocicletes, vehicles amb el senyal V-15 visible per a persones de mobilitat reduïda reconeguda (conductores o no) que disposin de documentació administrativa acreditativa i vehicles turismes, mixtos adaptables o de transport de mercaderies fins a 3.500 kg de MMA o MMC si porten visible al vidre davanter, banda dreta inferior, algun dels distintius ambientals tipus 0, ECO o C (només gasolina Euro 6), que consten en el Registre de vehicles.

Aquesta restricció no afecta la circulació de vehicles o conjunts de vehicles que, estant de servei, siguin policials, d’extinció d’incendis, de protecció civil o d’assistència sanitària, i tampoc tots aquells vehicles o conjunts de vehicles de conservació i manteniment tant de la infraestructura viària com de gestió del trànsit. Tampoc no quedarà restringida la circulació de vehicles destinats a l’auxili de carretera només si han d’assistir un vehicle avariat o accidentat.

En condicions del temps de boira espessa (menys de 150 metres de visibilitat), vent arrauxat, pluja intensa i qualsevol nevada els autobusos,  tots els conjunts de vehicles (amb remolcs o semiremolcs)  i els vehicles de transports de mercaderies de més de 7.500 kg de MMA estan obligats a circular pel carril més a la dreta de la calçada i es prohibeix expressament que aquests vehicles avancin els que circulin a menys velocitat o els que es trobin aturats per algun motiu de forma temporal.

En cas de neu o gel damunt la calçada en qualsevol fase d’emergència del pla NEUCAT, els vehicles de transport de mercaderies perilloses (ADR) de més de 7.500 kg de MMA o MMC de les classes 1 (explosius) i 3 (inflamables), no poden circular i hauran d'estacionar de forma segura fora de la via fins que es garanteixi  la seguretat de la circulació després de l’actuació dels serveis de manteniment i conservació de les carreteres.

Igualment, de conformitat amb el que disposen els articles 37 i 39 del Reglament general de circulació, i l’article 2.3.b) de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra podrà retirar de la circulació els vehicles existents a les vies públiques sota la seva vigilància quan les condicions meteorològiques dificultin la mobilitat segura dels usuaris o la fluïdesa de la circulació viària.

Per a l’accés a la República Francesa per l’AP-7/E-15 a La Jonquera, caldrà tenir en compte les seves restriccions de circulació (http://www.bison-fute.gouv.fr/transport-de-marchandises,41,langes.html), o bé consultar el text explicatiu publicat. 

Data d'actualització:  06.09.2018