• Imprimeix

Seguretat viària

Observatori de la Seguretat Viària

L'Observatori de la Seguretat Viària ha engegat els seus treballs aquest novembre de 2015 com a nou òrgan que esdevindrà un gran banc d'intercanvi de dades, d'anàlisi i d'investigació relacionat amb la seguretat viària amb l'objectiu de contribuir a la reducció de la sinistralitat mortal del 50% l'any 2020 respecte del 2010.

Norma ISO 39001

El Servei Català de Trànsit va obtenir l’any 2015 la certificació de la norma ISO 39001. Aquesta norma de qualitat compromet a treballar amb la màxima eficiència per garantir que la mobilitat de les persones a Catalunya sigui segura, i així reduir el nombre, la gravetat i les conseqüències dels accidents de trànsit.

Pla estratègic de Seguretat Viària de Catalunya 2014-2020

El Govern de la Generalitat aprova el Pla estratègic de Seguretat Viària de Catalunya (PESV) 2014-2020. L'objectiu principal d'aquest pla és la reducció del nombre de morts en accidents de trànsit en un 50% respecte del 2010.

Publicacions

Publicacions periòdiques del Servei Català de Trànsit sobre temes específics de seguretat viària. En aquest apartat, trobareu els anuaris estadístics d'accidents, l'Infotrànsit i els butlletins de l'Observatori de seguretat viària de Catalunya, i dossiers tècnics.

Projectes europeus

El Servei Català de Trànsit participa o ha participat en diverses accions de cooperació en programes europeus de recerca o d'aplicació de polítiques que busquen millorar la seguretat viària o la gestió del trànsit.

Campanyes publicitàries

Campanyes preventives publicitàries que du a terme el Servei Català de Trànsit per fomentar la seguretat viària.

Pla de seguretat viària

El Pla de seguretat viària, que es renova cada trienni, és el document clau que revisa i proposa les línies estratègiques a seguir i les actuacions realitzades per aconseguir els objectius generals de seguretat viària.

Cinemòmetres fixos i mòbils de Catalunya

Ubicació dels cinemòmetres fixos amb els fitxers de les coordenades UTM i dels cinemòmetres mòbils de la xarxa viària de Catalunya.

Pla local de seguretat viària

Els Plans Locals de Seguretat Viària són l'eina de suport del Servei Català de Trànsit als municipis per reduir accidentalitat en l'àmbit urbà i preservar la seguretat a la via pública.

Cercador de publicacions

Secció on trobareu una selecció de les publicacions periòdiques editades pel Servei Català de Trànsit agrupades segons la temàtica del seu contingut.

Informació geogràfica

Els serveis WMS permeten la publicació de cartografia a Internet sota uns estàndards que faciliten, d'una banda, el procés de publicació de la informació i, d'altra banda, la consulta, la visualització i la integració de la informació publicada.

Entorn Laboral

Secció dedicada a l'estudi i la prevenció dels accidents de trànsit durant la jornada laboral, in itinere –a l'anar i tornar de la feina- i en missió – en desplaçaments motivats per la pròpia feina-.