Cada any a Catalunya es produeixen més de 30.000 víctimes per accidents de trànsit en les nostres carreteres. Un anàlisi més profund de la situació mostra que un 40% d’aquests accidents es produeixen a l’entorn laboral; es consideren accidents laborals de trànsit els que es produeixen a l’anada i tornada de la feina -accidents in itinere-, i els que succeeixen durant la jornada laboral, en un desplaçament motivat per la pròpia activitat professional -accidents en jornada- .

Segons dades del Departament d’Empresa i Ocupació, l’any 2017 hi va haver a Catalunya 14.446 víctimes per accidents de treball amb baixa de trànsit, dels quals 11.135 van succeir en els desplaçaments d’anada i tornada de la feina i 3.311 durant la jornada laboral. En total, un 41’14% de les víctimes d’accident de trànsit van ocórrer en desplaçaments per motiu de la feina.

Tenint en compte aquestes xifres, la millora de la seguretat viària en l’entorn laboral és una de les fites del Servei Català de Trànsit per reduir el nombre total d’accidents de trànsit a Catalunya i apropar-nos a l’objectiu marcat per la Unió Europea: la reducció en un 50% les víctimes mortals respecte l’any 2010.

En aquesta línia, el Servei Català de Trànsit mitjançant el seu Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020 contempla un seguit de mesures en matèria de prevenció de riscos laborals; a quatre nivells:

  1. Formació en seguretat viària laboral
  2. Disseny de material i recursos per al treball de la seguretat viària a l’entorn laboral
  3. Investigació i recerca
  4. Sensibilització a la ciutadania mitjançant campanyes específiques

La seguretat viària a l’entorn laboral és una matèria que cavalca entre dues disciplines: l’àrea de la seguretat viària, i l’àmbit de la prevenció de riscos laborals; és per això que l’enfocament del Servei Català de Trànsit en aquesta matèria es basa en polítiques de cooperació i participació amb tots els agents implicats d’ambdues àrees.

Data d'actualització:  18.04.2018

Formació

Cursos i accions formatives del Servei Català de Trànsit sobre la seguretat viària a l'entorn laboral, adreçats als diferents col·lectius implicats.

Recursos

En aquest apartat es descriu l'oferta de materials didàctics i recursos del Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària en el treball -in itinere i en jornada-. Es tracta de material de suport amb una finalitat informativa i formativa per treballar la prevenció dels accidents de trànsit laborals.

Investigació i recerca

Presentem les dades disponibles sobre accidents de trànsit en desplaçaments in itinere i en jornada, així com els projectes on participa el Servei Català de Trànsit adreçats a l'estudi i anàlisi de l'accidentalitat viària derivada del treball.

Sensibilització a la ciutadania

Campanyes del Servei Català de Trànsit i accions divulgatives per fomentar la conscienciació dels ciutadans en temes específics de seguretat viària en desplaçaments per motius laborals.

Informació d'interès

En aquest apartat trobareu webs vinculades a la seguretat viària laboral i informació d'interès sobre la matèria.