• Imprimeix

Formació

Curs d'autoaprenentatge virtual sobre accidents de trànsit in itinere

Objectius

  • Sensibilitzar el treballador/a sobre el problema dels accidents de trànsit in itinere.
  • Conèixer els factors de risc d'accident de trànsit als quals estan sotmesos els conductors/es en els desplaçaments in itinere
  • Identificar i reflexionar sobre els propis hàbits de risc en la mobilitat en anar i tornar de la feina
  • Establir uns compromisos individuals de canvi

Persones destinatàries

Personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que es desplaci en cotxe, moto o bicicleta a la feina

Programa

  1. El problema dels accidents de trànsit laborals
  2. Els factors de risc del conductor en els desplaçaments in itinere
  3. Mesures per prevenir els accidents de trànsit in itinere
  4. Actuació en cas d'accident de trànsit in itinere

Formador/a

Autoaprenentatge

Calendari

A determinar

Places

50

Durada

Una setmana i mitja

Modalitat

Autoaprenentatge

Metodologia

Autoaprenentatge. En acabar de llegir i visualitzar els continguts de cada apartat, els alumnes han de respondre a qüestionaris de coneixements de correcció automàtica.

Certificat

Es lliurarà un certificat de participació a les persones que hagin obtingut un mínim de 65% dels punts possibles en les respostes dels qüestionaris i que hagin formulat un compromís de canvi en la seva conducció.

Responsable de l'activitat

Àrea de Prevenció de riscos Laborals i Polítiques Socials - DG Funció Pública

 

Destaquem

Aula virtual
Data d'actualització:  18.04.2018