Observatori per a la Seguretat Viària

L’Observatori de la Seguretat Viària ha començat els seus treballs aquest novembre de 2015 amb l’objectiu central contribuir a la reducció del 50% de les persones mortes i el 40 % de les persones ferides greus l’any 2020 respecte del 2010 i la visió zero en l’horitzó 2050, d’acord amb el Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020.

 

L’Observatori esdevindrà un gran banc d’intercanvi de dades, d’anàlisi i d’investigació relacionat amb el trànsit i la seguretat viària i actuarà també com un òrgan col·legiat de consulta, col·laboració i participació, amb la finalitat d’impulsar les polítiques de seguretat viària que contribueixin a la reducció de la sinistralitat a la xarxa viària catalana.

 

Els àmbits d’actuació prioritaris de l’Observatori seran l’eix interdepartamental, l’eix internacional, l’eix local i l’eix de seguretat viària en l’entorn laboral, i  en aquest sentit, el nou òrgan que impulsa el Servei Català de Trànsit ja ha definit les següents primeres accions:

  • la recerca, a partir de les relacions amb l’European Transport Safety Road (ETSC) del qual Catalunya és membre, de les millors pràctiques a nivell d’innovació en seguretat viària i l’anàlisi i explotació de les dades que se’n derivin

 

  • el reforç dels Plans Locals de Seguretat Viària per incidir en la sinistralitat urbana i tenir en compte el paper creixent de la zona periurbana i dels polígons industrials en la mobilitat

 

  • l’impuls a les empreses dels plans de seguretat viària en l’entorn laboral per reduir l’accidentalitat d’anada i tornada de la feina

 

L’existència d’observatoris de seguretat viària és una realitat consolidada però encara no generalitzada arreu del món i té com a principal referent l’European Road Safety Observatory (ERSO) en tant en quant Catalunya se situa entre els països europeus capdavanters en nombre inferior de víctimes per milió d’habitants. Entre els països líders del continent americà que disposen d’un observatori de seguretat viària destaca Argentina i en el nostre entorn més immediat hi ha el País Basc.

Data d'actualització:  14.03.2016