Pla local de seguretat viària

En les nostres ciutats i pobles, a causa de la concentració humana i el gran nombre de desplaçaments que realitzen diàriament els seus habitants, tenen un risc de ser l’escenari d’algun tipus d’accident viari. Igualment, són espais limitats on hi conflueixen vianants, ciclistes, vehicles particulars, vehicles comercials i vehicles de transport públic.

A Catalunya (2017) el 32% de les víctimes mortals de trànsit va tenir lloc en l’àmbit urbà. Com a estratègia de lluita contra aquesta accidentalitat en l’àmbit urbà, el Servei Català del Trànsit va iniciar el 2006 una línia de suport als municipis per a l’elaboració dels plans locals de seguretat viària. Els plans locals de seguretat viària són la plasmació d’aquest suport als municipis per avançar en la millora de la seguretat viària en l’àmbit urbà mitjançant la col·laboració amb els governs locals i en particular amb els policies locals per tal de reduir els accidents de trànsit.

A continuació es presenta el Manual-Guia que recull les indicacions per a l’elaboració dels plans locals de seguretat viària on es descriu cada fase del procés d’elaboració dels plans com una eina útil per fer una diagnosi de la situació, definir els objectius i àmbits d’actuació, establir mesures d’actuació i seguiment i avaluació d’aquestes mesures.

Els 249 municipis dels plans redactats fins al 2017 agrupen una població total de 6.728.248 ciutadans, xifra que equival al 89,75% de la població de Catalunya. Les poblacions, agrupades per demarcacions, que disposen d’un pla local de seguretat viària són:

Treballs tècnics

El Servei Català de Trànsit ofereix suport als municipis que volen millorar la seguretat viària en entorns concrets o puntuals mitjançat l’elaboració d’un treball tècnic. L’objectiu principal és prevenir sinistres i proposar solucions a una problemàtica urgent o àmbit concret dins de la zona urbana.

Dels diferents tipus de treballs tècnics en trobem de pacificació del trànsit, de millora de la seguretat viària en polígons industrials i de millora de la seguretat viària en zona periurbana.

Per la complementació d’un treball tècnic primer s’ha de fer un anàlisi de dades de seguretat viària per poder després identificar els problemes. Un cop identificats es definiran els objectius del treball tècnic i, així, es podrà passar a l’acció amb les mesures d’actuació per reduir i prevenir accidents de trànsit.

Fins el 2017 s’han redactat 19 treballs tècnics implantats a diferents municipis de Catalunya. Al 2018 es duran a terme 12 treballs tècnics.

Data d'actualització:  01.10.2018