• Imprimeix

Pla local de seguretat viària

En les nostres ciutats i pobles , a causa de la concentració humana i el gran nombre de desplaçaments que realitzen diàriament els seus habitants, tenen un risc de ser l’escenari d’algun tipus d’accident viari. Igualment, són espais limitats on hi conflueixen vianants, ciclistes, vehicles particulars, vehicles comercials i vehicles de transport públic.

A Catalunya (2012) el 69% dels accidents de trànsit amb víctimes va tenir lloc en l’àmbit urbà. Com a estratègia de lluita contra aquesta accidentalitat en l’àmbit urbà, el Servei Català del Trànsit va iniciar el 2006 una línia de suport als municipis per a l’elaboració dels plans locals de seguretat viària. Els plans locals de seguretat viària són la plasmació d’aquest suport als municipis per avançar en la millora de la seguretat viària en l’àmbit urbà mitjançant la col·laboració amb els governs locals i en particular amb els policies locals per tal de reduir els accidents de trànsit.

A continuació es presenta el Manual-Guia que recull les indicacions per a l’elaboració dels plans locals de seguretat viària on es descriu cada fase del procés d’elaboració dels plans com una eina útil per fer una diagnosi de la situació , definir els objectius i àmbits d’actuació, establir mesures d’actuació i seguiment i avaluació d’aquestes mesures.

Els 194 municipis dels plans redactats fins al 2014 agrupen una població total de 6.351.825 ciutadans, xifra que equival al 84,09% de la població de Catalunya. Les poblacions, agrupades per demarcacions, que disposen d’un pla local de seguretat viària són:

Data d'actualització:  27.10.2016