• Imprimeix

El Govern aprova el Pla de seguretat viària 2017-2019

El Govern ha aprovat el Pla de seguretat viària (PSV) 2017-2019
El Govern ha aprovat el Pla de seguretat viària (PSV) 2017-2019. Aquest Pla és un instrument tècnic del Govern que té com a objectiu ordenar el conjunt de mesures, recursos i accions necessàries per tal d’aconseguir reduir la sinistralitat.
 
Aquest document s’inclou en el Pla estratègic de seguretat viària (PESV) 2014-2020 i es planteja una reducció del 50% de les víctimes mortals el 2020 respecte de les de l’any 2010, d’acord amb els objectius que marca la Unió Europea. Complementant aquesta fita, l’objectiu fonamental del Pla de seguretat viària 2017-2019 és la reducció del 45% de les víctimes mortals l’any 2019 respecte de l’any 2010.
 
El PSV 2017-2019 també té uns objectius específics, que són els següents:
  • reduir un 36% de ferits greus amb seqüeles de per vida;
  • el 54% del nombre d'infants morts;  
  • el 18% del nombre de víctimes mortals i ferits greus en motoristes;
  • el 27% de víctimes mortals per atropellament;
  • el 18% del nombre de víctimes mortals i ferits greus en jornada i anant i tornant de la feina;
  • i el 9% del nombre de víctimes mortals en gent gran.
  • Així mateix, també promoure l'ús de la bicicleta sense que augmenti l'accidentalitat.
 
Entre les actuacions principals del Pla cal destacar l’atenció psicològica immediata a les víctimes de sinistres viaris a través del Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT) i la col·laboració entre les administracions i altres entitats públiques i privades. Així mateix, com a col·lectius prioritaris d’actuació i protecció, es concreten els usuaris vulnerables com els vianants, els ciclistes, els motoristes, les persones amb mobilitat reduïda, així com els infants i joves, i la gent gran.
Data d'actualització:  28.06.2017