El Servei Català de Trànsit participa o ha participat en diverses accions de cooperació en programes europeus de recerca o d'aplicació de polítiques que busquen millorar la seguretat viària o la gestió del trànsit.

MedTIS

El projecte MEDTIS és un projecte plurianual promogut per la Direcció General de Transports i Energia (DG-MOVE), de la Unió Europea. El seu objectiu és impulsar i coordinar els diferents sistemes intel·ligents de transports (SIT) a nivell europeu, sota els principis d'interoperabilitat, continuïtat dels serveis i coordinació de totes les parts implicades.

EuroRAP

L'estudi EuroRAP valora la probabilitat de patir un accident amb morts i ferits greus en un tram concret de carretera, en funció del tipus de via i de la intensitat mitjana diària (IMD). El programa mesura la qualitat de la xarxa viària amb criteris unificats, relacionant dos paràmetres: accidentalitat i intensitat de trànsit.

Easyway (Finalitzat)

El projecte Easyway és un projecte plurianual promogut per la Direcció General de Transports i Energia (DGTREN) de la Unió Europea. El seu objectiu és impulsar i coordinar els diferents sistemes intel·ligents de transport (ITS) en l'àmbit europeu, sota els principis d'interoperabilitat, continuïtat dels serveis i coordinació de totes les parts implicades amb l'objectiu de millorar la seguretat viària, reduir les congestions i les emissions.

SERTI (Finalitzat)

SERTI va ser un dels set programes euroregionals iniciats per la Direcció General de Transport i Energia (DGTREN) de la Comissió Europea amb l?objectiu de millorar la qualitat i la continuïtat dels serveis a la xarxa viària europea mitjançant sistemes de transport intel·ligents (ITS).

VERA 2 (Finalitzat)

El projecte VERA 2 va posar en relleu la necessitat d'abordar l'aplicació de les lleis de trànsit entre els estats membres de les fronteres. Va identificar, definir i establir les eines clau per implantar les relacions interinstitucionals necessàries per donar suport a l'aplicació transfronterera.

PROSPER (Finalitzat)

El Servei Català de Trànsit va col·laborar amb el projecte europeu PROSPER sobre l'efectivitat de nous sistemes de gestió de la velocitat basats en la tecnologia de la informació aplicada a l'adaptació intel·ligent de la velocitat (ISA).

PIRENE (Finalitzat)

El projecte PIRENE formava part de la iniciativa comunitària INTERREG del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a favor de la cooperació entre les regions europees per al període 2000-2006. El Servei Català de Trànsit va participar en l'estudi de coordinació transfronterera Catalunya-França per tal de fer front a les incidències viàries que tinguessin lloc a les fronteres amb França.

CAPTIVE (Finalitzat)

CAPTIVE era un projecte de la Direcció General de Transport i Energia (DGTREN) de la Comissió Europea que tenia per objectiu examinar l'estat de les diferents legislacions dels estats membres de la Unió Europea respecte a l'aplicació de les sancions de trànsit a infractors no residents.

SUNflower+6 (Finalitzat)

El projecte SUNflower+6 va ser un projecte biennal que va començar l'any 2004 amb l'objectiu d'identificar les diferències en el rendiment de la seguretat viària dels països europeus següents: Suècia, el Regne Unit i els Països Baixos (Grup SUN), la República Txeca, Hongria i Eslovènia (Grup Central), i Espanya, Grècia, Portugal i Catalunya (Grup Sud).

Close To (Finalitzat)

El Mòdul CLOSE TO és un projecte d'educació viària adreçat a conductors joves que té com a objectiu reduir el nombre d'accidents en aquest grup d'edat a través d'unitats d'aprenentatge que s'integren a la formació de conducció.