• Imprimeix

Easyway (Finalitzat)

logo_easyway

El projecte Easyway

El projecte Easyway és un projecte plurianual promogut per la Direcció General de Transports i Energia (DGTREN) de la Unió Europea.

El seu objectiu és impulsar i coordinar els diferents sistemes intel·ligents de transport (ITS) en l'àmbit europeu, sota els principis d'interoperabilitat, continuïtat dels serveis i coordinació de totes les parts implicades amb l’objectiu de millorar la seguretat viària, reduir les congestions i les emissions. L'abast del projecte cobreix el període 2007-2013, dividits en dues fases, 2007-2009 i 2010-2013.

Aquest projecte és la continuació natural dels projectes euroregionals sobre ITS que s'estan desenvolupant des del principi dels anys noranta i en els quals l’SCT participa de forma activa des del 1998.

El projecte promou desenvolupaments de sistemes d’ITS, en forma d’estudis i programari, així com sistemes instal·lats a la xarxa viària.

Expert Groups

L’activitat principal dels Expert Groups és la difusió dels coneixements sobre els estudis en curs i les implementacions entre tots els socis d'Easyway. A més, emeten recomanacions tècniques que donen elements per a la presa de decisions a la Secretaria d’Easyway i al Comitè Directiu d’Easyway, i també assessoren els diferents estudis d’interès europeu (European Studies), promouen i organitzen seminaris temàtics amb tots els socis d’Easyway per facilitar l’intercanvi d’experiències.

European Studies

Per tal de garantir la cooperació europea i la coordinació en ITS, s’han de fer esforços considerables per tractar d’establir marcs comuns per al seu desplegament. Així mateix, cal recopilar i avaluar els resultats de la recerca a escala europea per obtenir les respostes precises als problemes de seguretat viària.

Per aquesta raó, Easyway ha posat en marxa els estudis d’interès europeu (European Studies), que seran els pilots de suport, desenvolupament dels marcs i els directrius d’implementació per millorar la disponibilitat de dades precises, pertinents i oportunes, i per recopilar la informació amb vista donar suport a les decisions polítiques i servir de plataforma per a projectes futurs.

El sistema de gestió de la velocitat variable aplicat per l’SCT ha rebut el primer premi en la categoria de “Millor Servei de Gestió de Trànsit” al Fòrum anual del projecte Easyway, coordinat per la Direcció General de Transports i Energia de la Unió Europea.

Enllaços relacionats

Data d'actualització:  29.04.2010