• Imprimeix

MedTIS

MedTIS

El projecte MEDTIS és un projecte plurianual promogut per la Direcció General de Transports i Energia (DG-MOVE), de la Unió Europea. El seu objectiu és impulsar i coordinar els diferents sistemes intel·ligents de transports (SIT) a nivell europeu, sota els principis d'interoperabilitat, continuïtat dels serveis i coordinació de totes les parts implicades.

El projecte MEDTIS és la continuació del projecte plurianual EasyWay. Aquest projecte te una durada des de 2013 al 2015. L’àmbit del projecte és el corredor de la xarxa de carreteres a la vesant mediterrània europea. Els membres del projecte procedeixen dels següents països: França, Italià, Portugal i Espanya (DGT i SCT).

El projecte MEDTIS contribueix amb un 20% de les inversions en SIT, orientades a serveis d’informació al viatger i específicament al temps de recorregut.

El corredor cobreix mes de 6.800 km de xarxa viària de 4 estats membres de la UE i participen mes de 22 organitzacions amb competències en la gestió del trànsit. Amb un pressupost de 29 Milions d’euros on el suport de la Comissió Europea és de 5.8 milions.

MEDTIS 2 i 3 és la continuació natural dels projectes euro-regionals sobre en SIT, el darrer d’ells EasyWay, en els quals el Servei Català de Trànsit participa de forma activa des de 1998. No obstant això, aquest nou projecte té algunes diferències respecte a l'estructura i funcionament del mateix i està mes orientat a les instal·lacions i serveis d’informació als usuaris.

MedTIS

El Servei Català de Trànsit forma part del projecte MedTIS, que ha estat aprovat definitivament al novembre del 2014.

MedTIS

Enllaços relacionats

Data d'actualització:  09.11.2018