• Imprimeix

MAIS ≥ 3

Un dels principals objectius de la Unió Europea per l’any 2020 és la reducció del nombre de ferits greus en accidents de trànsit. L’inconvenient va sorgir en el moment en que no es va poder establir objectivament el nombre de ferits greus a Europa al 2010 a causa de la diferent definició de ferit greu entre els països membres.

Finalment el EU High Level Group on Road Safety va considerar el Maximum Abbreviated Injury Score (MAIS) com l'opció preferible per a una definició comuna i més tard va ser confirmada.

A nivell tècnic tots els estats estan d'acord en adoptar el MAIS  3 com a definició harmonitzada de ferit greu.

Existeixen ja per això, dues versions de classificació de lesions i algoritmes de traducció d’una classificació a una altra:

  • Abreviated Injury Scale (AIS) que és un instrument acordat internacionalment per descriure la gravetat de la lesió per a cadascuna de les nou regions del cos. L'AIS, per això, no reflecteix els efectes combinats de múltiples lesions.
  • La majoria de països no classifiquen les lesions dels seus pacients utilitzant l'AIS sinó utilitzant l’International Classification of Diseases (ICD) en la versió 9 o 10 i amb lleugeres modificacions del país.

El Servei Català de Trànsit es basa en aquesta escala per la categorització dels ferit greus a Catalunya des del 2013.

Data d'actualització:  09.11.2018