• Imprimeix

EuroRAP

EuroRAP

El programa europeu de valoració de les carreteres, EuroRAP, és una organització internacional sense ànim de lucre registrat a Bèlgica. Els seus membres són organitzacions automobilístiques, els responsables de la seguretat viària, les autoritats de carreteres nacionals i regionals, i els experts que han estat elegits per la contribució especial que han fet a EuroRAP.

EuroRAP és un programa relacionat amb EuroNCAP, el programa independent de proves de xoc als cotxes nous que avalua la protecció que proporcionen als passatgers i als vianants. EuroNCAP demostra que els vehicles ben dissenyats per la protecció contra xocs poden fer els cotxes més segurs. De la mateixa manera, EuroRAP està començant a mostrar com es poden fer carreteres més segures, de manera que amb cotxes i carreteres més segures es pugui protegir la vida.

Els objectius d'EuroRAP són els següents:

  • Reduir els morts i ferits greus a les carreteres europees a través d’un programa de mesura sistemàtica dels riscos que identifica les deficiències importants de seguretat i que poden tractar-se amb mesures concretes de millora de carreteres.
  • Garantir que l’avaluació del risc és al cor de les decisions estratègiques sobre les millores de les carreteres, la protecció contra xocs i les normes de gestió de les carreteres.
  • Forjar aliances entre els responsables de seguretat viària, les autoritats de carreteres, les organitzacions de motor i els fabricants de vehicles.

La Generalitat de Catalunya, a través del Servei Català de Trànsit i del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, participa en el programa EuroRAP conjuntament amb el RACC des de l’any 2002. Anualment elabora un estudi i un mapa de risc de part de la xarxa viària catalana.

L’estudi EuroRAP valora la probabilitat de patir un accident amb morts i ferits greus en un tram concret de carretera, en funció del tipus de via i la intensitat mitjana diària (IMD). El programa mesura la qualitat de la xarxa viària amb criteris unificats, relacionant dos paràmetres: accidentalitat i intensitat de trànsit. EuroRAP compara trams de les carreteres de la xarxa bàsica per avaluar el risc de patir accidents amb víctimes mortals o amb ferits greus.

Per fer l’estudi d'EuroRAP s’adopta una metodologia aplicada a la Gran Bretanya i a Suècia, països que encapçalen les estadístiques de seguretat viària de tot el món. Aquest mètode de treball permet posar en relleu els trams on el risc d’accident greu és més elevat sense entrar a valorar les causes dels accidents.

Enllaços relacionats

Data d'actualització:  09.11.2018