Publicacions periòdiques del Servei Català de Trànsit sobre temes específics de seguretat viària. En aquest apartat, trobareu els anuaris estadístics d'accidents, l'Infotrànsit i els butlletins de l'Observatori de seguretat viària de Catalunya, i dossiers tècnics.

Estadístiques generals sobre accidentalitat, alcohol i drogues

Anuaris estadístics d'accidents de trànsit amb víctimes, proves d'alcoholèmia i drogues a Catalunya.

Dossiers tècnics i altres publicacions

Publicacions periòdiques del Servei Català de Trànsit i d'altres departaments, entitats i organismes sobre temes específics de seguretat viària.

Infotrànsit

Publicació del Servei Català de Trànsit en què es tracten temes relacionats amb la seguretat viària.

Observatori de Seguretat Viària de Catalunya

En aquest apartat, trobareu els butlletins de l’Observatori de Seguretat Viària de Catalunya, on es fa difusió dels principals resultats de seguretat viària a Catalunya.

Manual d'ús de Panells de Missatge Variable a Catalunya

En aquest apartat es descriu el material de suport per a la gestió del trànsit amb finalitat informativa i formativa

Mesura circulació conjunts de 44 tones

Mesura temporal a la circulació de determinats conjunts de vehicles fins a 44 tones de massa en càrrega per al transport de mercaderies en general.